• #عمان نقش غیرمستقل منطقه‌ایش رو ایفا میکنه.انتقاد و.خارجه ناگزیر و سمبلیکه. هدف درازمدت:عادی‌سازی روابط اعراب-اسرائیل در راستای مهمترین پروژه سیاست‌خارجی #ترامپ- #معامله_قرن فلسطین-اسرائیل میان‌مدت:ارسال پیام به ایران پیرامون سوریه و حتی یمن کوتاه‌مدت:انحراف از #جمال_خاشقجی