• محمد نبی حبیبی   Mnabi_Habibi@

    1397/08/04 ساعت 22:15

    #دولت ابزارهای زیادی دارد که این #ارز به سامانه نیما بیاید اما از این ابزارها استفاده نمی‌کند. دولت در این‌باره تلاشی نمی‌کند، در صورتی که می‌تواند از این ظرفیت ارزی برای بالابردن ارزش پول ملی استفاده کند.