• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/08/03 ساعت 00:40

    افزایش۵۰درصدی #خودکشی درایالت‌های سفیدپوست نشین در #آمریکا گزارش تحقیقی شبکه بی‌بی‌سی درباره روند فزآینده خودکشی درآمریکا به ویژه در بین مردان میانسال سفیدپوست حاکی از آن است که میزان خودکشی درآمریکا۳۳درصد و درایالت‌هایی که اغلب سفیدپوست‌نشین هستند،بیش از ۵۰درصد افزایش یافته است