• عليرضا زاكانى   zakani_ir@

    1397/08/03 ساعت 18:52

    سرکنسول ایران درکربلا: برخلاف اعلام #بانک_ملی مبنی بروجود ۱۷ نقطه برای تحویل #ارز درکربلا تنهایک نقطه درکربلا ارز زائرین راتحویل می‌دهد. به نظر مسئولان بانکی مرتبط، یا ارزش زیارت #اربعین را نمی‌دانند یا سواد محاسبه تعداد زائرین و چگونگی ارایه خدمت برای رفع نیاز هایشان را ندارند.