• محمدمهدی تندگویان   tondgouyan@

    1397/08/02 ساعت 13:18

    با لطف خدواندمتعال توانستیم جایگاه خوبی در مجمع #جوانان کشورهای اسلامی پیدا کنیم.امروز درنوبت عصر کاندیدادرسه بخش معاونت سازمان هیات مدیره وشورای مشورتی از ایران داریم.امیدوارم درهرسه بخش نمایندگان #جوانان_ایران رای بیاورند.صبح وظیفه سخنرانی درمجمع عالی انجام‌ دادم. #حالا_جوانان