• حسن خسروآبادی   H_khosroabadi@

    1397/08/02 ساعت 20:30

    علی ربیعی وزیر سابق کار: سال ۹۲ یک نفر ۵۰ میلیارد پیشنهاد داد مدیریت شستا را بگیرد. خاطرم نیست برای یکسال می‌خواست یا ۴ سال. آدم شناخته شده‌ای قبل از رای اعتماد گفت ۱۲۵ رای پیش من است و از من یک کار خواست. گفت هیات امنای تامین اجتماعی بماند! بنظر شما آن فرد کدام است؟