• حسن خسروآبادی   H_khosroabadi@

    1397/08/02 ساعت 15:51

    ترامپ به گاو شیر ده خود هم رحم نکرد و رسما بن سلمان رو عامل قتل #خاشقچی اعلام کرد! آقایون #کدخدا پرست! اونروز دور نیست که یا همین احمق یا ی احمق دیگه، ترتیب مزدور صاحب منصب خودشون در ایران رو هم بدند! به صراط مستقیم خداپرستی رو کنید بلکه رستگار شوید!