• احسان محمدی   ehsanm92@

    1397/08/02 ساعت 22:47

    به نظر می‌رسه رفقای مطبوعاتی بعد از بازی دیشب پرسپولیس_السد توی شورای تیتر، همگی #ابی گوش میدادن! سه روزنامه با تیتر_ترانه هایی از ابی.