• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1397/08/02 ساعت 08:45

    #تورم نقطه به نقطه مقایسه شاخص قیمت مصرف کننده هر ماه نسبت به ماه مدت مشابه سال قبل است. تورم نقطه به نقطه در مهر ماه امسال بیش از ۴.۵ برابر نسبت به ابتدای امسال افزایش داشته است. شاید چیزی فراتر از #بحران .

    #مرکز_آمار