• #اردوغان همچنان پرونده #خاشقجی را باز نگه داشت. او با طرح پرسش‌های بسیار چون جسد کجاست؟ چه کسی به این ۱۸ نفر دستور داده؟ چرا کنسول مخفی‌کاری کرد؟ کارمند محلی کنسولگری که بوده است؟ نشان داد همچنان پایش را روی گلوی #بن‌سلمان می‌فشارد.