• البته، اتمسفر فوقانی زهره در ارتفاع ۵۰ کیلومتری، بیشترین شباهت را به #زمین دارد به طوری که در چنین مکانی نیاز به استفاده از لباس مخصوص، یا استفاده از عایق حرارتی نیست؛ چراکه دما در این مکان، بین ۲۰ الی ۳۰ درجه سانتی‌گراد، و فشار هوا نیز مشابه با فشار هوای قله‌ی #کلیمانجارو است./۲