• اکبر منتجبی   MontajabiAkbar@

    1397/08/01 ساعت 22:59

    می‌دانید چرا غرب پیشرفت کرد و ما نکردیم؟ در هر دوره‌ای مثل الان، نمایندگان ما قانون وضع کردند و بعد خودشان همان قانون را دور زدند تا رابطه جای ضابطه را بگیرد.