• محمد نبی حبیبی   Mnabi_Habibi@

    1397/08/01 ساعت 22:40

    امروزه دنیا شاهد عظیم‌ترین و حماسی‌ترین و با‌شکوه‌ترین راهپیمایی قرن است. دنیا در برابر عظمت اسلام و مردم مسلمان به خصوص ملت ایران و قدرت نرم جمهوری اسلامی مجبور است، سر تعظیم فرود آورد. #اربعین #پیام_حسین