• فردوسی پور از پخش نشدن #نود شاکی بود حرصش رو سر #پرسپولیس خالی کرد. گفت سید جلال تو‌نود ترسیده بود از السد در حالی که سید جلال میخواست غرور برد بازی رفت رو از بازیکنا بگیره گفت پنالتی مشکوک‌بود در حالی که پنالتی نبود. عیب نداره عروسی کوچه شما هم میرسه آقای فردوسی پور. https://twitter.com/hosseinaghaaa/status/۱۰۵۴۷۶۷۵۵۰۳۳۹۴۰۷۸۷۲ …