• محمدرضا سرشار(رهگذر)   mrsarshar@

    1397/08/01 ساعت 16:24

    جریان موسوم به #اصلاح_طلب جزو دولت, طی یک نقشه هماهنگ, برای بازسازی چهره ویران شده‌اش در جریان فرصت سوزیها و خرابکاریهای بی حساب #دولت مورد حمایت خود, قرارست حسابش را از روحانی جداکند تا درانتخابات آینده بتواند جایی برای خود باز کند. اما آیا مردم واقعا اینقدر ساده وبی حافظه اند!؟