• مهدی مهدوی کیا   MehdiMadavikia@

    1397/08/01 ساعت 21:10

    فییییییناااااااال عبور پرسپولیس از سد ژاوى،گابى و چشم آبى تبریک به بازیکنان غیرتمند،مربى شجاع و کاربلد و هواداران باوفاى قرمز این فینال حق شما بود به امید قهرمانى