• حسن خسروآبادی   H_khosroabadi@

    1397/08/01 ساعت 16:04

    پاسخ خزعبلات #پویان_خوشحال کاملا روشنه! امام صادق علیه السلام: «هرکه خنکاى محبّت ما را در دلش یافت، براى مادرش زیاد دعا کند؛ زیرا [معلوم مى شود که] به پدرش خیانت نکرده است.» معانی الأخبار : ۱۶۱ / ۴