• #رییسی «تولیت آستان قدس»ملاقات برای رسیدگی به مشکلات مردم گذاشته و در اینستاگرام رسمی خود منتشر کرده است! سوال اینجاست ایشان مقام اجرایی یا تقنینی-نظارتی(نماینده مجلس) یا رییس #شورا_شهر است؟ برای حل مشکلات مراجعین از چه جایگاهی به چه کسانی دستور می‌دهد؟ https://www.instagram.com/p/BpRRT۰YFrUA/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=۸۲niaxt۷ofb …