• دیدار از تعاونی روستایی الزهرا(س) همزمان با روز جهانی زنان روستایی

    روستای مود خراسان جنوبی

    این تعاونی زمینه درآمد زایی ۶۰۰ بانو را در این روستا فراهم آورده است.

    #ruralwomenday