• اکبر منتجبی   MontajabiAkbar@

    1397/07/30 ساعت 15:55

    اما دولت دوم روحانی با نخوت سیاسی آغاز شد. روحانی همچون روسای جمهوری دیگر مرد شریفی است اما به‌مانند همان‌ها اشتباهاتی هم دارد. خود و دولتش را بی نیاز از دیگران دید. چنین شد که هم جهانگیری را از دست داد و هم لاریجانی را. دولت به دست یک حزب سپرده شد:اعتدال و توسعه؛ پس افتاد مشکلها