• اکبر منتجبی   MontajabiAkbar@

    1397/07/30 ساعت 15:50

    دولت اول حسن روحانی دولت ایده آلی نبود. مدلش «دولت وحدت ملی» بود. خصوصا پس از اتفاقات سال ۸۸ نیاز به بازسازی سیاسی حس میشد و دولتی باید در راس قرار می‌گرفت که دوباره وحدت ایجاد کند. با همت اصلاح طلبان، هاشمی و اصولگرایان اصیلی مانند ناطق نوری و لاریجانی، دولت وحدت ملی تشکیل شد.