• اکبر منتجبی   MontajabiAkbar@

    1397/07/30 ساعت 15:44

    دولت اول سید محمد خاتمی نیز چنین بود. دولتی متشکل از نیروها و احزاب مختلف. خاتمی با احزاب و اشخاص بسیاری ارتباط داشت و حتی از مشورت‌های هاشمی رییس جمهور قبل و تیم اقتصادی او و نیز منتقدان خود بهره می‌برد. در نتیجه دولتی یک دست و تحول‌خواه داشت اما دولت دوم حزبی شد و افتاد مشکلها.