• اکبر منتجبی   MontajabiAkbar@

    1397/07/30 ساعت 15:38

    چرا عموما دولتهای اول روسای جمهور، دولتهای بهتری بودند؟ تجربه نشان داده کم‌تجربگی آنها در دوره‌ی اول،باعث میشد از افراد و احزاب مختلف مشورت بگیرند لذا دولت متعادل‌تری داشتند اما در دولت‌های دوم فقط متکی به یک حزب میشدند و مشکلات افزایش می‌یافت.مثل دولت فعلی و حزب اعتدال و توسعه.