• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/07/30 ساعت 17:53

    «یارانه برق به نفع بدمصرف‌ها است» به گزارش #جهان_اقتصاد، رضا #اردکانیان در کنفرانس بین‌المللی #برق در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این ٣٠٠٠ مگاوات شامل ۱۱ زیربرنامه است؛ یکی از آن برنامه‌ها #اصلاح_مصرف است http://jahaneghtesad.com/٪db٪۸c٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۷-٪d۸٪a۸٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۲-٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۷-٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۱٪d۸٪b۹-٪d۸٪a۸٪d۸٪af٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۵٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۱-٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۳٪d۸٪aa/ …