• برنامه بسیار جالب #چین برای ساخت یک #ماه_مصنوعی و ارسال آن به #فضا با هدف کاهش مصرف برق؛ این #ماه مصنوعی، به‌جای استفاده از #برق، نور #خورشید را از آن سوی سیاره به شهر چنگدو در غرب چین منعکس می‌کند. روشنایی که از این طریق به #زمین می‌رسد ۸ برابر بیش‌تر از ماه واقعی است./۱