• از وقتی چشمم عمل کردم از شبی یه فیلم رسیدم به هیچی ولی خب من کلاسیک بین رو مسخره نکنین ۱. لوبیچ‌ها ۲. هاوارد هاکس‌ها ۳. بیلی وایلر‌ها ۴. هیچکاک‌ها ۵. از بین هیوستونها، پولانسکی‌ها و جان فوردها نمیدونم کدوم یکیشون؟! @hajMehdiiShams @AfsharMahnaz @bvvafakhah