• حسین امیرعبداللهیان   Amirabdolahian@

    1397/07/29 ساعت 22:14

    ترامپ باید بخاطر ماجرای « #قاشقچی -گیت» و حمایت از جوخه ترور #ریاض به جهان پاسخ دهد. هم زمان #سعودی ناقض #حقوق بشر در یمن ، بحرین و عامل قتل قاشقچی باید از شورای حقوق بشر سازمان ملل اخراج شود.