• اکبر منتجبی   MontajabiAkbar@

    1397/07/28 ساعت 13:08

    انتشار استعفای آخوندی، توسط خود او ، گمانه زنی‌ها را درباره‌ی اینکه شهردار سوم تهران او باشد افزایش داد. شکی نیست که افشانی باید برود. خصوصا آنکه جواب علی لاریجانی به شورا درباره‌ی ماندن افشانی منفی بود. بعید نیست این هفته شورا وارد انتخاب شهردار شود و آخوندی یکی از گزینه باشد.