• حسن خسروآبادی   H_khosroabadi@

    1397/07/28 ساعت 18:08

    بعضی #استعفا‌ها حکایت اون مردِ قالتاقیه که ۵ سال از ی زن همه جور تمتع جنسی و مادی و …می بره بعد ولش می‌کنه میگه تفاهم نداریم!