• جان بولتون اعلام کرده #امریکا از پیمان نیروهای هسته‌ای میان برد INF خارج خواهد شد ،این اقدام به مفهوم دور جدیدی از مسابقه #تسلیحات اتمی که امنیت جهانی را به خطر خواهد انداخت ،اینبار چین هم مشارکت خواهد کرد .#جنگ اتمی