• عبداله عبدی   abdolah_abdi@

    1397/07/27 ساعت 15:53

    از شما دعوت به مشارکت می‌کنم در صورت تمایل نگاهتان به وثوق و صداقت این مستند کمک خواهد کرد. @taleghanimehdi @mahmoosavi۱ @NosratolahTajik @mohsenmirdamadi @khatami_ir @kadivarj @abb_abdi @M_Mehralizadeh @hashemitaba_ir @kavakebian_ir @alimotahari_ir @AMasjedjamei