• حجت الله عبدالملکی   dr_abdolmaleki@

    1397/07/27 ساعت 13:13

    سید حسن نصر الله: تهدید نظامی و امنیتی را پشت سر گذاشته‌ایم/ باید در نبرد رسانه‌ای جدید حاضر باشیم. پ.ن: منتظر یک قدرت نمایی تهاجمی رسانه‌ای از طرف #حزب_الله لبنان باشید.