• حسین کازرونی   kazeruni@

    1397/07/27 ساعت 14:48

    پنجشنبه شب مراسم بزرگداشت سی سالگی #رادیو_نور در بیروت برگزار شد. در این مراسم سیدحسن #نصرالله سخنرانی نمود. نکاتی که وی مطرح کرد مانند همیشه تحلیلی بود که برای عوامل رادیو و رسانه‌های مقاومت راهبردهای کلان و جهتگیری اساسی آنها را نیز روشن نمود. نکات مهم سخنرانی سید حسن نصرالله: