• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1397/07/27 ساعت 13:16

    کوهپیمایی برای سلامتی می‌گن خوبه ولی نمی‌دونم چرا برای من بر عکسه هم کمرم درد گرفته هم پاهام عکس از:امیر گلی پور،ارتفاعات وردیج