• عبداله عبدی   abdolah_abdi@

    1397/07/27 ساعت 12:59

    #چهل_سالگی_انقلاب پر از فراز و نشیب هاست. قرار است مستندی در چند قسمت درباره #عملکرد_اقتصادی انقلاب بسازم. موضوع بسیار مهم و پر از چالش. قبل از اینکه ساخته شود فرصت دارید تا نظرتان را برای ساختش بیان کنید. اگر منابعی هم دارید یا پیشنهاد مصاحبه فردی برای من نظرتان بسی ارزشمند است.