• بامداد لاجوردی   BamdadLajevardi@

    1397/07/27 ساعت 21:51

    #محمود_صادقی: برخی جریان‌ها می‌خواهند پذیرش لوایح چهارگانه را برعهده یک جناح بگذارند؛ یادمان هست در برجام، مقام معظم رهبری از اصطلاح «نرمش قهرمانانه» سخن گفتند. اینکه بعدها مسئولیت پذیرش این توافق انکار بشود، نشانگر بی صداقتی با مردم است و الان می‌خواهند چنین نقشی را بازی کنند.