• سازمان محیط زیست   doe_ir@

    1397/07/27 ساعت 14:08

    پیکر محیط بان شهید «تاج محمد باشقره»روز پنج شنبه درگنبد کاوس تشییع شد. درآیین تشییع پیکر مطهرشهید،فرمانده یگان حفاظت،مدیران کل استان‌های گلستان وخراسان شمالی ومازندران،استاندارگلستان، نمایندگان مجلس،حامیان محیط زیست وجمعی ازاقشارمردم حضورداشتند. @doe_ir