• عنایت حسینیان   enayathoseinian@

    1397/07/27 ساعت 11:20

    اولین دوستم تو تهران رو دیدم. ٨ ٩ سالی ازش می‌گذره. فکر نمی‌کردم وقتی همدیگه رو میبینیم انقد آدمیزادطور واستیم و چند دقیقه گپ بزنیم. وقتی گفتم هنوز ایسنا هستم خیلی شیک گفت خاک تو سرت :)