• عبداله عبدی   abdolah_abdi@

    1397/07/27 ساعت 16:13

    از شما دعوت به مشارکت می‌کنم در صورت تمایل نگاهتان به وثوق و صداقت این مستند کمک خواهد کرد. @ebtekarm_ir @hoseinmarashii @AshrafBrujerdi @shariatmadari_m @Jedaaal @rahimporazghadi @TavakoliDr @ir_rezaee @H_Shariatmadari @AbdolkarimiSays @Sam_Farzaneh @Banisadr