• جامعه سبز اندیش   anjoman_sabz@

    1397/07/26 ساعت 08:13

    در کالیفرنیا مجازات ریختن زباله بار اول ۱۰۰ دلار و ۸ ساعت پاکسازی جاده، دفعات بعدی ۷۵۰ دلار و۲۴ ساعت پاکسازی! این مجازات در تابلوهای کنار جاده در معرض دید رانندگان است. #بی_زباله #آشغال_نریزیم