• جام جم آنلاین   jamejamCPI@

    1397/07/25 ساعت 10:53

    زبانی که با پول باز می‌شود! نخستین اظهارنظر #ترامپ علیه ایران پس از معامله جدید با #عربستان ترامپ که چند روزی بود علیه ایران سخنی نگفته بود پس از معامله جدید با عربستان و پر شدن جیب هایش مجدد اظهاراتی را علیه ایران و در حمایت از #ریاض به زبان آورد.