• حسین دلیریان   HosseinDalirian@

    1397/07/25 ساعت 00:01

    با هشتگ #FreeIranianSoldiers از مجامع بین المللی بخواهیم که به پاکستان فشار بیاورند تا سربازان ایرانی که در اسارت تروریستهای جیش الظم هستند را آزاد کند