• سید محمد حسینی   hosseini_info@

    1397/07/25 ساعت 09:51

    سوال یک طلبه‌ از ابن جوزی: عالمتر از شما کیست؟ پاسخ: هیچکس! طلبه: چطور؟ ابن‌جوزی: کس نگوید که دوغ من ترش است! حالا #محمود_صادقی هم به #فراکسیون_امید (تَکرار) نمره قبولی (۱۲) داده؛ گروهی که تنها هنرشان توجیه‌گری سوءمدیریت دولته و با ارفاق هم نمره ۳ برایشان زیاده!