• شهریار زرشناس   DrZarshenas@

    1397/07/25 ساعت 22:11

    آقایان حتی با کشورهای #اقتصاد شانگهای وارد معامله نمی‌شوند و جهان را خلاصه کرده‌اند در #آمریکا و اتحادیه اروپا، بحث«با کدخدا ببندیم» این نگاه #نئولیبرال، غرب‌زده وابسته‌محور است که ما را دچار مشکل کرده است، آیا جهان در این چند کشور خلاصه شده است؟!