• جامعه سبز اندیش   anjoman_sabz@

    1397/07/25 ساعت 10:23

    بانوان هواداری که برای دیدار مقابل بولیوی به ورزشگاه آمده بودند بعد از پایان بازی در اقدامی تحسین برانگیز قسمت مربوط به خود را تمیز کرده و زباله‌ها را جمع‌آوری کردند. #بی_زباله #آشغال_نریزیم