• پرسپوليس تهران   PerspolisFCIran@

    1397/07/24 ساعت 06:00

    ربیع خواه: برای رسیدن به شرایط ایده‌آل و بازگشت به میدان لحظه شماری می‌کنم. در این مدت حسرت تمام بازی‌های از دست داده را خوردم. #پرسپولیس