• بعد از ۴۰ سال حالا این در باز شده، اگرچه نه کامل و نه با رضایت! اما همین حضور گزینشی و حداقلی خود یک گام بزرگ برای احقاق حق مسلم و کوچکی است که مدتهاست بی‌دلیل دریغ شده. #زنان بالاخره به #آزادی رسیدند اما این آزادی را برای همه می‌خواهیم؛ بدون تبعیض و بدون فیلتر عکس: امیر استواری