• محمد نبی حبیبی   Mnabi_Habibi@

    1397/07/24 ساعت 22:00

    متأسفانه در پشت پرده بی‌عملی #دولت تفکری پوسیده، ناکارآمد، ناکاربلد است که حل مشکلات را با #مذاکره و نهایتاً تسلیم در برابر دشمن می‌پسندد. آنها منکر ظرفیت‌های عظیم ملت در مقابله با دشمن هستند و درک درستی از دشمنی #آمریکا ندارند و جز به تسلیم به چیز دیگری فکر نمی‌کنند.