• حالا اگر میزان قاچاق رو ۱۵ میلیون در نظر بگیرم همه این اعداد یک و نیم برابر می‌شه و اگر ۲۰ میلیون باشه باید دو برابر بشه. یعنی اندازه یکی از شهرهای بزرگ کشور #سوخت داره از کشور #قاچاق میشه.