• محمد نبی حبیبی   Mnabi_Habibi@

    1397/07/23 ساعت 14:32

    با آنکه پیشنهادات خوبی از سوی فعالان #اقتصادی، سیاسی و دانشگاهی به #دولت برای برون‌رفت از مشکلات مطرح می‌شود. دولت به این پیشنهادات اعتنایی ندارد و حتی به پیشنهادات کارشناسی داخل دولت هم بی‌اعتنا است.